Đang thực hiện
Thanh An joint stock company
Thanh An - For sustainable success
Giỏ hàng (0)
Đăng ký tài khoản
Tên đăng nhập: *
Mật khẩu: *
Nhập lại mật khẩu: *
Tên hiển thị: *
Tên thật:
Số điện thoại:
Email: *
Ảnh đại diện
Vui lòng nhập đầy đủ vào phần có dấu *
 
SMART ELECTRICAL EQUIPMENT
Smart appliances with new stand out features: automatic, convenient, diverse, energy saving, installing easily and diverse apply for apartments, restaurants, hotels, ..
=> Lighting equipment:
Remote controller,
Induction lights,
Infrared sensor, light sensor
=> Security equipment:
Motion detector sensor,
Burglar alarm,
Fire alarm, gas leak alarm
=> Other equipment:
Time switches,
Alarm device,
Electric control equipment